Klassen of groepen

Wij geven cursussen op scholen om kinderen in groepsverband te ondersteunen met de problematiek die op de desbetreffende school overheerst.

Er wordt de kinderen geleerd om met liefde met elkaar om te gaan en waarom dat zo belangrijk is. Er wordt besproken wat agressie met je doet, wat het met anderen kan doen en hoe dat kan doorwerken op iemands gestel, geest en verdere leven. Er wordt dieper in gegaan op angst, wat doet het met je en met de anderen.

Het karmisch aspect wordt behandeld middels het boemerang effect.

Daarnaast zal het verschil tussen yin en yang en de eenheid ervan worden behandeld. Er wordt gemediteerd, zodat ieder zijn of haar eigen plek van rust kan opzoeken.

Op een kinderlijke manier is het de bedoeling dat hun bewustzijn wordt vergroot om weer in balans te komen. Hierdoor leren ze beseffen dat wij één zijn. Mens, dier, plant en kosmos is ‘een’ met de Bron des levens.

Prijzen:

  • Deelname via school: € 7,- per kind
  • Deelname Baltu Instituut € 10,- per kind

Per groep of klas 3 lessen van 2 uur.
De leeftijd waar wij mee werken is van 9 tot 18 jaar.
Gelieve eerst de ouders te instrueren over onze leerstof en werk methoden.

Een afspraak kunt u maken via de mail of telefonisch.